round

Stafylokocker

Stafylokocker, främst staphylococcus aureus eller den gula stafylokocken, finns både hos människor och varmblodiga djur. Hos människor finns bakterien ofta på huden, i näsa och öron. Livsmedel kan förorenas genom att de hanteras med förorenade händer. Om bakterierna tillåts växa till i antal kan den bilda värmestabila toxiner. Detta kan innebära att även om kontaminerade produkter upphettas så är toxinerna aktiva och kan orsaka sjukdom.

Produkter

I Sverige tillämpas en nogrann kontroll av Stafylokocker i livsmedel för att skydda konsumenterna. FOOD DIAGNOSTICS erbjuder följande lösningar för Stafylokocker kontrollen: 

Produkt namn:

RAPID’ Staph

Metod:

Valideringar:

Relaterade produkter:

Chromogen media

AFNOR

AOAC-RI

RAPID’ Staph, torkat medium

Produkt namn:

Compact Dry X-SA

Metod:

Valideringar:

Relaterade produkter:

Chromogen media

Nordval

AOAC-RI

 

afnor

 

aoac