round

RAPID’ Staph

RAPID’ Staph medium är en selektiv agar som används för direkt räkning av koagulas positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) vid 37 ° C i 24 timmar i produkter avsedda för livsmedel eller foder eller i miljöprover.

Presumtiva kolonier kan bekräftas med en av följande:

  • Pastorex ® Staph Plus latex test med resultat inom några minuter

  • Spot ympa på Baird-Parker + RPF agar för att bekräfta många kolonier på samma tallrik

Optimerad Baird-Parker formel

Principen om RAPID’ Staph medium är baserat på en optimerad Baird-Parker formel för att garantera upptäckt och kvantifiering av S. aureus i 24 tim. Typiska stafylokocker producerar grå till svarta kolonier som är blanka och konvexa (1-2 mm) med en tydlig halo runt kolonin (2-5 mm) på grund av proteolys av äggula.

rapidkit
RAPID’ Staph medium
Stafylokockerna identifieras lätt i form av typiska gråsvarta kolonier.
FÖRDELAR
+ Snabba resultat 24h
+ Selektiv
+ Enkel konfirmation