round

RAPID’ L.mono

RAPID' L. Mono medium är ett selektiv kromogent medium för direkt detektering och kvantifiering av Listeria monocytogenes och Listeria spp. i livsmedel och miljöprover.

Multipla funktioner

RAPID' L. Mono medium är den enda kromogena metod som har validerats för detektion av både L. monocytogenes och Listeria spp. på samma platta. RAPID' L. mono agar kan också användas för kvantifiering eller bekräftelse av L. monocytogenes.

 • L. monocytogenes detektion 24 tim efter anrikning
  (Inom ramen för ISO 16140 NordVal validering, så krävs ingen konfirmering.)

 • Listeria spp. detektion 24 och 48 tim efter anrikning

 • L. monocytogenes kvantifiering efter 24 tim utan konfirmering
  (Inom ramen för AFNOR validering, så krävs ingen konfirmering när förekomsten av L. monocytogenes har bekräftats vid detektion.)

 • L. monocytogenes konfirmering i 24 timmar efter användning av iQ-Check Listeria monocytogenes II-analyskit

Snabb och kostnadseffektiv metod

Med RAPID' L. Mono protokollet kan fullständiga resultat uppnås inom 48 tim med hjälp av en platta och en buljong.

Avläsning och differentiering av L. monocytogenes är lätt tack vare den unika kromogena principen (PIPLC aktivitet) hos RAPID' L. Mono medium och jäsning av ett socker (xylos).

De blå kolonierna är L. monocytogenes (PIPLC + / xylos-).

De blå kolonierna med en gul gloria är L. ivanovii (PIPLC + / xylos +).

De vita kolonierna med eller utan en gul gloria är andra Listeria spp. (PIPLC-/xylose + eller -).

RAPID' L.mono medium är mycket specifika, andra bakterier och jästsvampar hämmas.

Metoden för enkel och ekonomisk konfirmering är också validerad i RAPID' L.mono protokollet genom fläckvis inokulering på agar Listeria (AL agar) eller av ramnos testet i 6 tim.

Övriga protokoll

RAPID'L. Mono kromogent media agar kan även användas som:

 • Som en andra selektivt medium i olika standardiserade protokoll (till exempel ISO 11.290 referensmetod)

 • För att bekräfta positiva iQ-Check Listeria monocytogenes II-tester

 • Att kvantifiera L. monocytogenes efter 24 timmar utan konfirmering.

Validerad för livsmedel

RAPID’Listeria spp. har validerats genom AFNOR certifiering enligt ISO16140 och AOAC-RI (nr 030406).

Dokumentation

Kontakta FOOD DIAGNOSTICS så kan vi tillhandahålla mer dokumentation.

rapid listeria monocytogenes kit
RAPID’ L.mono medium
rapid listeria monocytogenesListeria monocytogenes identifieras lätt i form av typiska blå kolonier. Blågröna kolonier med tydliga gula glorior är L. ivanovii. Vita kolonier är andra Listeria arter.
FÖRDELAR
+ snabb
24 h inkubation för L. monocytogenes detektion och kvantifiering
+ Lätt att avläsa
+ Enkel och prisvärd
+ Kostnadseffektiv
(1 buljong, 1 platta)