round

RAPID’Listeria spp

RAPID’Listeria spp. är ett selektivt kromogent medium för detektion av Listeria spp. i livsmedel och miljöprover.

Enkel och känslig

RAPID’Listeria spp. ger laboratorier en snabb och ekonomisk lösning för detektion av Listeria spp., med fullständiga resultat på bara 48 timmar. Lätta konfirmeringar kan göras med Rapid L’mono (+Gram och katalastest) på Palcam/AL-agar.

RAPID’Listeria spp. kan användas för att bekräfta positiva resultat från ett iQ-Check Listeria spp. PCR-test.

Baserad på specifik B-D-glucosidas aktivitet

Den kromogena reaktionen är baserad på specifik B-D-glucosidas aktivitet hos Listeria. Selektiviteten av mediet hämmar den störande floran, medan näringsinnehållet ger snabb tillväxt och identifiering av Listeria spp. inom 24 timmar.

Avläsning och differentiering är mycket enkel tack vare den goda kontrasten mellan blå-gröna Listeria kolonier och den vitaktiga agarn.

Övervaka Listeria spp - förhindra L.monocytogenes

Att hitta var Listeria spp. förekommer i produktionen är första steget mot att förebygga Listeria monocytogenes tillväxt i livsmedel. När Listeria hamnar i livsmedel, kommer det ofta från en miljöförorening. En aktiv miljöövervakning behövs som ett första steg i att förhindra kontaminering - om vi vet var oroshärdarna är, kan vi fokusera på att eliminera dem. Genom att använda RAPID’Listeria spp för miljöövervakning förbättras möjligheterna att hitta var Listeria spp. förekommer i miljön och därigenom minskas risken för kontaminering av livsmedel.

Validerad för livsmedel

RAPID’Listeria spp. har validerats genom:

  • AFNOR certifiering enligt ISO16140 kraven för detektion av Listeria spp. (No.BRD: 07/12-12/06)

  • AOAC-RI validerade (No.080701)

Dokumentation

Mer information kan beställas via vårt kontaktformulär.

rapidkit
RAPID’Listeria spp medium
listeriaListeria spp. identifieras lätt i form av typiska blå-gröna kolonier.
FÖRDELAR
+ Snabb, endast 24h inkubering för alla Listeria arter efter anrikning.
+ En buljong, en platta
+ Sparar pengar
+ Sparar arbetstid
+ Enkel att använda
+ Alla Listeria spp. är blå
+ Hög specificitet & selektivitet