round

RAPID’Salmonella

RAPID’Salmonella är ett kromogent medium som används för detektion av Salmonella spp. vid analys av livsmedel och foder.

Lätt att avläsa och känslig

Testets höga specificitet och selektivitet beror på en mycket bra kombination av enzymaktivitet och inhibering av störande bakgrundsflora.

Principen för RAPID’Salmonella förlitar sig på demonstration av två enzymatiska aktiviteter. Salmonella spp. identifieras lätt i form av typiska magentafärgade kolonier (på grund av detektionen av C8 esteras), på bara 24 timmar. En urvalskontroll (Beta-D glukosidas) används i RAPID’Salmonella för att avslöja andra bakterier med en annan färg. RAPID’Salmonella kan upptäcka rörliga och icke rörliga Salmonella, samt laktos-positiva Salmonella, inklusive S. Typhi och S. Paratyphi.

Snabb och ekonomisk metod

RAPID’Salmonella kan användas med ett nedkortat protokoll för att erhålla fullständiga resultat inom 42 tim med hjälp av en platta och en buljong. En alternativ konfirmering är också validerad i RAPID’Salmonella protokollet, vilket ger resultat efter 1 tim direkt från isolerade kolonier.

Andra protokoll

RAPID’Salmonella är också intressant som:

  • ett andra selektivt medium i standardiserade protokoll (t.ex. ISO 6579 referensmetod) och NMKL 71

  • för att bekräfta positiva resultat från iQ-Check Salmonella II.

Validerad för livsmedel och foder

RAPID’Salmonella är validerad av:

  • AFNOR certifiering enligt ISO 16140 kraven för detektion av Salmonella spp. (No.BRD: 07/11-12/05)

  • AOAC-RI (No.050701)

  • NordVal Validation Ref No032 .

Dokumentation

Mer information kan beställas via vårt kontaktformulär.

rapidkit
RAPID’Salmonella medium
Salmonella spp. identifieras lätt i form av typiska magentafärgade kolonier.
FÖRDELAR
+ Snabba resultat
+ En buljong, en platta
+ Sparar pengar
+ Sparar arbetstid
+ Standardbuljong; BPW
+ Enkel att använda
+ Mycket få falska positiva