round

Legionella

Legionella är en bakterie som förekommer naturligt i miljön i låga koncentrationer. Felaktiga vattensystem som gör varmvatten för svalt, eller kallvatten för varmt eller har låg strömningshastighet kan leda till legionellatillväxt i systemen. Den så kallade legionärssjukan eller Pontiacfeber orsakas främst av Legionella pneumophila, men även andra arter inom släket Legionella kan vara patogena. Smittrisken är störst i duschar, bubbelpooler och i vatten från kyltorn där det ofta bildas vattenaerosoler.

Produkter

I Sverige tillämpas en nogrann kontroll av Legionella i olika vattensystem för att skydda konsumenterna. FOOD DIAGNOSTICS erbjuder följande lösningar för Legionella kontrollen: 

Produkt namn:

iQ-Check Quanti Legionella spp.

iQ-Check Quanti L. pneumophila

iQ-Check Screen Legionella spp.

iQ-Check Screen L. pneumophila

Metod:

Valideringar:

Relaterade produkter:

Realtids PCR

AFNOR

iQC Legionella PCR Kit
(kvalitetskontroll kit)

afnor