round

Jäst och mögel

Jästsvampar finns normalt i små mängder i mat. Ett högt antal kan visa att förvaring och hygien varit dålig. Vid riklig förekomst ger jästsvampar lukt- och smakförändringar.

Mögelsvampar förekommer överallt i vår miljö. Man ser ofta mögelsvampen i torra livsmedel, t ex bröd,men även i söta och salta produkter. Mögelsvampen växer ganska långsamt och ses oftast i livsmedel som blivit för gamla eller lagrats fel. Vissa mögelsvampar kan bilda mycket kraftiga toxiner (gifter).

Produkter

I Sverige tillämpas en nogrann kontroll av Jäst och mögel i livsmedel för att skydda konsumenterna. FOOD DIAGNOSTICS erbjuder följande lösningar för Jäst och mögel kontrollen: 

Produkt namn:

Compact Dry YM

Metod:

Valideringar:

Relaterade produkter:

Chromgen media

n/a