round

iQ-Check Listeria monocytogenes II

iQ-Check Listeria monocytogenes II är ett analyskit baserat på den snabba, känsliga och beprövade tekniken realtids-PCR. Metoden är avsett för att detektera Listeria monocytogenes i miljöprover och livsmedelsprover.
Tack vare PCR-teknikens höga sensitivitet och specificitet, kan resultat erhållas inom så lite som 24 timmar efter endast en anrikning i ett selektivt medium.

Mycket specifik och pålitlig

iQ-Check Listeria monocytogenes II använder ett optimerat system av primers och prober för att säkerställa hög specificitet och eliminera korsreaktioner. Kitet är utformat som en multiplexreaktion som innehåller en intern inhiberingskontroll som amplifieras parallellt med mål-DNA för ett tillförlitligt resultat.

Maximal flexibilitet

Utvecklat som ett öppet och flexibelt system så kan iQ-Check Listeria monocytogenes II kit användas för upp till 94 prover. Reaktionerna kan köras på Bio-Rad instrument med låg (MiniOpticon) eller hög (CFX96) genomströmning, beroende på laboratoriets kapacitetsbehov. Olika iQ-Check tester kan också köras parallellt.

Validerade protokoll

iQ-Check Listeria monocytogenes II har validerats av flera certifieringsorgan. Dessa valideringsstudier har visat att testkitet är lika med eller bättre än de olika utvärderade referensmetoderna och ger resultat på mycket kortare tid.

En komplett lösning

FOOD DIAGNOSTICS erbjuder en komplett lösning med standardiserade reagens, såsom anrikningsmedia, PCR-kit, konfirmeringsagar, och PCR-instrument för detektion, inklusive mjukvara för automatiserad tolkning av resultat.

Kit komponenter
  • Lyseringsbuffert för DNA-extraktion

  • Fluorescerande prober

  • DNA-polymeras för amplifiering

  • Positiva och negativa PCR-kontroller

Dokumentation

Mer information kan beställas via vårt kontaktformulär.

kit
iQ-Check ® Listeria monocytogenes II kit
FÖRDELAR
+ Snabba resultat
+ Lätt att använda
+ En komplett lösning