round

iQ-Check Salmonella

IQ-Check Salmonella II är ett analyskit baserad på den snabba, känsliga och beprövade tekniken realtids-PCR. Metoden är avsedd för att detektera Salmonella spp. i livsmedel, foder, miljö- och träckprover. Tack vare PCR-teknikens höga sensitivitet och specificitet, kan resultat erhållas inom så lite som 12 timmar för prover med rått kött och inom 20 timmar för övriga prover efter en anrikning i ett icke-selektivt medium.

Mycket specifik och pålitlig

IQ-Check Salmonella II använder ett optimerat system av primers och prober för att säkerställa hög specificitet och eliminera korsreaktioner. Kitet är utformat som en multiplexreaktion som innehåller en intern inhiberingskontroll som amplifieras parallellt med mål-DNA för ett tillförlitligt resultat.

Maximal flexibilitet

Utvecklat som ett öppet och flexibelt system så kan iQ-Check SalmonellaII kit användas för upp till 94 prover. Reaktionerna kan köras på Bio-Rad instrument med låg (MiniOpticon) eller hög (CFX96) genomströmning, beroende på laboratoriets kapacitetsbehov. Olika iQ-Check tester kan också köras parallellt.

Validerade protokoll

IQ-Check Salmonella II har validerats av flera certifieringsorgan. Dessa valideringsstudier har visat att testkitet är lika bra eller bättre än de olika utvärderade referensmetoderna och ger resultat på mycket kortare tid.

En komplett lösning

FOOD DIAGNOSTICS erbjuder en komplett lösning med standardiserade reagens, såsom anrikningsmedia, PCR-kit, konfirmeringsagar, och PCR-instrument för detektion, inklusive mjukvara för automatiserad tolkning av resultat.

Kitkomponenter
  • Lyseringsbuffert för DNA-extraktion

  • Fluorescerande prober

  • DNA-polymeras för amplifiering

  • Positiva och negativa PCR-kontroller

Dokumentation

Mer information kan beställas via vårt kontaktformulär.

Salmonella kit
iQ-Check Salmonella kit
FÖRDELAR
+ Snabbt resultat
+ Lätt att använda
+ En komplett lösning