round

iQ-Check Legionella kits

FOOD DIAGNOSTICS erbjuder ett komplett sortiment av fyra olika realtids-PCR kit för detektion och kvantifiering av Legionella spp. eller Legionella pneumophila. Resultat uppnås på bara 5 timmar, inklusive prov filtrering, DNA-extraktion, specifik PCR-amplifiering och dataanalys.

Princip

IQ-Check Legionella kit inkluderar DNA-primers och fluorescerande molekylära markörer med hög specificitet för målorganismen. Om Legionella spp. eller Legionella pneumophila finns närvarande i provet, förstärks DNA och den ökade fluorescensen övervakas och registreras i realtid med Bio-Rads termocyklersystem. Ett multiplexprov med två olika färgämnen används: prober för mål-DNA och den interna kontrollen, båda är märkta med olika fluoroforer och finns i samma rör. Den uppsättning standarder som följer med testkiten säkerställer automatisk kvantifiering av Legionella spp. och Legionella pneumophila utan extra steg.

Pålitlig

Färdiga reagenser samt positiv / negativ DNA-kontroll och DNA-standarder för kvantifiering ingår i kit. Positiv / negativ DNA-kontroller säkerställer kvalitetskontrollen för PCR. Den interna kontrollen som redan ingår i reagenserna säkerställer övervakningen av PCR-inhiberingen för varje prov.

Flexibel

Upp till 94 prover kan testas samtidigt. Genom Bio-Rads integrerade termocykler och iQ-Check mjukvaran så erhålls reultaten från databearbetningen efter bara några sekunder.

Lämplig för alla prover och AFNOR Validerad

iQ-Check Legionella kit har bevisats vara en effektiv metod för att snabbt detektera och kvantifiera Legionella spp.. och Legionella pneumophila i vattenprover. Ett stort antal prover har validerats, inklusive vatten från kyltorn, varmvatten vattensystem, hälsospa etc. protokoll har också utvecklats för biofilm och aerosolprover.

IQ-Check Legionella kit är den första PCR-baserade metoder för att ta emot AFNOR validering enligt XP-T90-471 standard.

Dokumentation

Kontakta FOOD DIAGNOSTICS så kan vi tillhandahålla mer dokumentation.

legionella testkit
iQ-Check Legionella kit,
96 test/fp.

FÖRDELAR
+ Snabbare resultat inom några timmar
+ Ingen konfirmering krävs
+ Lätt att använda
+ Färdiga reagens
+ Maximal specificitet och reproducerbarhet
+ Kalibrerad kvantifiering standard för noggranna kvantitativa resultat