round

iQ-Check Campylobacter

IQ-Check Campylobacter är ett testkit baserad på den snabba, känsliga och beprövade tekniken för realtids-PCR. Det är avsett för att upptäcka Campylobacter spp. i livsmedelsprover såsom färskt kött av fjäderfä. På grund av PCR-teknikens höga sensitivitet och specificitet, kan resultat erhållas så lite som 24 timmar efter anrikning i ett selektivt medium.

Mycket specifik och pålitlig

IQ-Check Campylobacter kit använder ett optimerat system av primers och prober för att säkerställa hög specificitet. Den är utformad som en multiplex reaktion som innehåller en intern inhiberingskontroll som amplifieras parallellt med mål-DNA för ett tillförlitligt resultat.

Maximal flexibilitet

Utvecklat som ett öppet och flexibelt system så kan iQ-Check Campylobacter kit användas för upp till 94 prover. Reaktionerna kan köras på Bio-Rad instrument med låg (MiniOpticon) eller hög (CFX96) genomströmning, beroende på laboratoriets kapacitetsbehov. Olika iQ-Check tester kan också köras parallellt.

En komplett lösning

FOOD DIAGNOSTICS erbjuder en komplett lösning med standardiserade reagens, såsom anrikningsmedia, PCR kit, konfirmerings agar, och PCR system för detektion, inklusive mjukvara för automatiserad analys av specifika tester.

Kit komponenter
  • Lyseringsreagenset för DNA-extraktion

  • Fluorescerande prober

  • PCR-amplifierings mix

  • Positiva och negativa PCR-kontroller

Dokumentation

Kontakta FOOD DIAGNOSTICS så kan vi tillhandahålla mer dokumentation.

kit
iQ-Check Campylobacter kit
FÖRDELAR
+ Snabbare resultat
+ Lätt att använda
+ Minimal risk
+ En komplett lösning