round

E.coli

E.coli bakterier (Escherichia coli) finns i tarmkanalen hos djur och människor och på produkter som förorenats med gödsel eller avföring. Förekomst av E.coli visar att andra sjukdomsframkallande bakterier kan finnas närvarande, dessutom kan E.coli själv i vissa fall ge upphov till sjukdom. Ett för högt antal E.coli kan bero på dålig handhygien, förorenade råvaror eller dålig allmänhygien.

Produkter

I Sverige tillämpas en nogrann kontroll av E.coli i livsmedel för att skydda konsumenterna. FOOD DIAGNOSTICS erbjuder följande lösningar för E.coli kontrollen: 

Produkt namn:

Compact Dry EC

Metod:

Valideringar:

Relaterade produkter:

Chromogen media

AOAC

 

 

aoac