round

Compact Dry X-SA

Compact Dry X-SA (Staphylococcus aureus) är en kombination av selektiv reagenser och kromogena substrat, vilket gör att S. aureus ses som blå kolonier. Vita kolonier kan förekomma på plåtarna, men dessa bör inte räknas.

Lätt att använda

Compact Dry är lätt att använda. Samla aseptiskt 1 mL av din flytande prov och placera den på tallriken. Provet är uppdelat / sprida sig och kräver ingen användning av uppslag. Inkubera vid 35 grader i 24 timmar. Compact Dry SA-X fungerar bäst vid pH 6-8. Det rekommenderas att proverna utanför detta pH-område är utspädd i buffrat peptonvatten eller justeras pH.

xls
Validerad

Compact Dry XSA har validerats med slutsatsen att Compact Dry X-SA-metoden är likvärdig eller bättre än referensmetoden (ISO 6888-1: 1999) för räkning av Staphylococcus aureus. NordVal certifikat nr. 042:e och AOAC certifikat nr. 081.001.


FÖRDELAR
+ Färdig att använda
+ Lång hållbarhet
+ Förvaring i rumstemperatur
+ Tar liten plats
+ Kolonier lätta att räkna
+ Tillhörande svabb för ytkontroll