round

Compact Dry TC

Compact Dry TC (Total Count) är ett färdigt medium för Totalantal aeroba bakterier bakterier, som innehåller näringsämnen i standard agar. Plattan kan användas för att testa råvaror samt färdiga produkter som mat, dryck och kött. Plattan kan förvaras i rumstemperatur i upp till två år.

Lätt att avläsa

Kolonierna odlade på Compact Dry TC är röda på grund av redox-indikatorn tetrazolium salt.

compactdrytc


God korrelation med PCA-metoden

Regressionslinjedata från Compact Dry TC-metoden som ritas med den konventionella PCA-metoden (standard bakterier agar) visar en god korrelation per 100 livsmedelsprover för befolkningen i Me-sophilic aeroba mikroorganismer.

Validerad för livsmedel

Compact Dry TC är AOAC, MicroVal och NordVal godkänd.

FÖRDELAR
+ Färdig att använda
+ Lång hållbarhet
+ Förvaring i rumstemperatur
+ Tar liten plats
+ Kolonier lätta att räkna
+ Tillhörande svabb för ytkontroll