round

Compact Dry ETC

Compact Dry ETC (Enterokocker) är en färdig att använda, selektiv och kromogen platta för upptäckt och kvantifiering av Enterokocker.

Lätt att avläsa

Compact Dry EC plattan innehåller kromogena enzymsubstrat som bildar blågröna kolonier.

etc
God korrelation med standard

 
FÖRDELAR
+ Färdig att använda
+ Lång hållbarhet
+ Förvaring i rumstemperatur
+ Tar liten plats
+ Kolonier lätta att räkna
+ Tillhörande svabb för ytkontroll