round

Compact Dry ETB

Compact Dry ETB (Enterobacteriaceae) är ett medium för räkning av Enterobacteriaceae och är mycket lätt att använda. Samla aseptiskt 1 mL av din flytande prov och placera den på tallriken. Fasta prover späds 1:10 innan de släpps ut på tallriken. Provet sprider sig och kräver ingen användning av uppslag. Compact Dry ETB inkuberas vid 35 ± 2 grader i 24 till 48 timmar.

Lätt att avläsa

Mediumet som innehåller glukos och enterobackterierne bildar röd / lila kolonier. Tillväxten av andra bakterier är mestadels inhiberad, men om de växer på plattorna, kommer de att ses som färglösa kolonier och är därmed lätta att skilja från de koliforma.

etb
God korrelation med PCA-metoden

Regressionslinje data från Compact Dry ETB-metoden ritas den konventionella Vrba metoden (lila röd galla-agar) visar en god korrelation per 50 livsmedelsprover för befolkningen av koliforma bakterier.

reg

Validerad

Compact Dry ETB har validerats av NordVal mot referensmetoden ISO 21528-2:2004: Enligt jämförelsen och kollaborativ studie fanns ingen statistisk skillnad mellan de resultat som erhållits med Compact Dry ETB och ISO-metoden för uppräkning av Enterobacteriaceae. NordVal nr 034 .

FÖRDELAR
+ Färdig att använda
+ Lång hållbarhet
+ Förvaring i rumstemperatur
+ Tar liten plats
+ Kolonier lätta att räkna
+ Tillhörande svabb för ytkontroll