round

Compact Dry EC

Compact Dry EC ( E.coli ) är ett färdigt medium för E.coli och koliforma bakterier, som innehåller näringsämnen i standard agar. Plattan kan användas för att testa råvaror samt färdiga produkter som mat, dryck och kött. Plattan kan förvaras i rumstemperatur i upp till två år.

Lätt att avläsa

Compact Dry EC plattan innehåller två typer av kromogena enzymsubstrat: Magenta-Gal och X-Gluc. E. coli bildar blå kolonier. Den totala koliforma gruppen räknas är summan av både den röda och blå kolonier.

ecoli
God korrelation med PCA-metoden

Regressionslinje data från Compact Dry EC-metoden ritas den konventionella Vrba metoden (lila röd galla-agar) visar en god korrelation per 50 livsmedelsprover för befolkningen av koliforma bakterier.

reg
Validerad för livsmedel

Compact Dry EC AOAC godkänd.

FÖRDELAR
+ Färdig att använda
+ Lång hållbarhet
+ Förvaring i rumstemperatur
+ Tar liten plats
+ Kolonier lätta att räkna
+ Tillhörande svabb för ytkontroll