round

Compact Dry CF

Compact Dry CF (Koliformer) är ett medium att räkna totala koliforma bakterier. Plattan kan användas för att testa råvaror samt färdiga produkter som mat, dryck och kött. Plattan kan förvaras i rumstemperatur i upp till två år.

Lätt att avläsa

Medierna innehåller ett kromogent enzymsubstrat X-Gal. De koliforma bilda / blå-gröna kolonier. Tillväxten av andra bakterier är mestadels inhiberade, men om de växer på plattorna, kommer de att ses som färglösa kolonier och är därmed lätta att skilja från de koliforma.

compactdry
Validerad för livsmedel

Compact Dry CF är AOAC godkänd.

FÖRDELAR
+ Färdig att använda
+ Lång hållbarhet
+ Förvaring i rumstemperatur
+ Tar liten plats
+ Kolonier lätta att räkna
+ Tillhörande svabb för ytkontroll