round

ZON

Vi har ett brett utbud av analysmetoder för effektiv kontroll av zearalenon (ZON).

RIDA®QUICK Zearalenon

ridaquick scanLateralflow-test:

 • Semikvantitativ detektion via visuel avläsning eller kvantitativ analys via instrumentet RIDA®QUICK SCAN av ZON i spannmål

 • Total analystid: 20 minuter, inklusive provberedning

 • 5 minuters inkubationstid

 • Hantering: lätt att utföra, endast 5 steg

 • detektionsgräns: 75 ppb

 • Detektionsområde utan spädning: 75 ppb

RIDASCREEN® Zearalenon

exempel kitELISA-metod:

 • kvantitativ analys av zearalenonerester i spannmål, foder, öl, serum, urin samt kött och mjölk,

 • låg detektionsgräns
  spannmål och foder: ca 1750 ppt (ng/kg)
  öl: ca 250 ppt (ng/kg)
  serum/urin: ca 50 ppt (ng/kg). 

RIDASCREEN® FAST Zearalenon

ELISA-metod:

 • kvantitativ analys av zearalenone i spannmål och foder,  

 • känsligt, detektionsgräns 17-41 ppb (μg/kg)

 • snabbt, 15 minuter inkubation. 

RIDASCREEN® FAST Zearalenon SC

ELISA-metod:

 • kvantitativ analys av zearalenone rester i spannmål,  

 • känsligt, detektionsgräns 5 ppb (μg/kg)

 • snabbt, 15 minuter inkubation. 

Kolonner

Vi har immunoaffinitetskolonner (IAC) för provbearbetning som ger renare prov och därmed förbättrade provresultat. Framförallt för prover av svårare livsmedelssmatriser med risk för interferens och krav på hög precision. FOOD DIAGNOSTICS erbjuder ett brett utbud av immunoaffinitetskolonner för olika mykotoxiner till våra analyskit baserat på lateralflow, ELISA och UV-teknik samt för HPLC, GC, LC, GCMS, LCMS.

Standarder och referensmaterial

Vi erbjuder internationellt etablerade standarder och referensmaterial för att kvalitetssäkra ert analysarbete av zearalenon. 

Kontakta oss för mer information.