round

Ochratoxin

Vi har ett brett utbud av analysmetoder för effektiv kontroll av ochratoxin. 

OCHRACARD

ochracardLateralflow-test:

  • kvalitativ screeningmetod för detektion av ochratoxin A
    vid olika nivåer i livsmedel och foder råvaror,

  • snabbt, 5 minuters inkubation.

RIDASCREEN® Ochratoxin A 30/15

exempel kitELISA-metod:

  • kvantitativ analys av ochratoxin A i spannmål, foder, gris-serum, öl,

  • är en känslig metod med detektionsgränser för spannmål och foder: 1.25/2.5 ppb (g/kg) beroende på provberedning  gris-serum och öl: ca 50 ppt (ng/kg).

RIDASCREEN® FAST Ochratoxin A

ELISA-metod:

  • kvantitativ analys av ochratoxin A i spannmål och foder, 

  • känslighet, detektionsgräns 5 ppb (g/kg),

  • snabb, endast 15 minuters inkubation.

Kolonner

ochraprepVi har immunoaffinitetskolonner (IAC) för provbearbetning som ger renare prov och därmed förbättrade provresultat. Framförallt för prover av svårare livsmedelssmatriser med risk för interferens och krav på hög precision. FOOD DIAGNOSTICS erbjuder ett brett utbud av immunoaffinitetskolonner för olika mykotoxiner till våra analyskit baserat på lateralflow, ELISA och UV-teknik samt för HPLC, GC, LC, GCMS, LCMS.

Standarder och referensmaterial

Vi erbjuder internationellt etablerade standarder och referensmaterial för kvalitetssäkring av ert laboratoriearbete vid analys av ochratoxin.   

Kontakta oss för mer information.