round

Fumonisin

Fumonisiner är cancerogena, starkt toxiska metaboliter av Fusarium moniliforme, som växer specifikt på majs.

FOOD DIAGNOSTICS har ett brett utbud av analysmetoder för effektiv kontroll av Fumonisin. 

RIDA®QUICK Fumonisin

LFDLateralflow-test:

 • semikvantitativt test för detektion av fumonisin i majs,

 • känsligt, detektionsgräns 4 ppm (mg/kg),

 • snabbt, inkubationstid 5 minuter.

RIDA®QUICK Fumonisin RQS

ridaquick scanLateralflow-test:

 • kvantitativ analys av fumonisin i majs med instrumentet RIDA®QUICK SCAN,

 • känsligt, detektionsgräns 0,8 respektive 4 ppm (mg/kg) beroende på applikation,

 • snabbt, inkubationstid 5 minuter.

RIDASCREEN® Fumonisin

exempel kitELISA-metod:

 • kvantitativ analys av fumonisin i majs,

 • känsligt, detektionsgräns ca 25 ppb (µg/kg).

RIDASCREEN® FAST Fumonisin

ELISA-metod:

 • kvantitativ analys av fumonisin i spannmål och foder,

 • känsligt, detektionsgräns ca 0,222 ppm (mg/kg),

 • snabbt, inkubationstid 15 minuter,

 • metodgodkännande (certifikat no. FGIS 2002 – 107) av USDA / GIPSA (United States Department of Agriculture / Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration) för majs och majsprodukter.

Kolonner

fumonisinVi har immunoaffinitetskolonner (IAC) för provbearbetning som ger renare prov och därmed förbättrade provresultat. Framförallt för prover av svårare livsmedelssmatriser med risk för interferens och krav på hög precision. FOOD DIAGNOSTICS erbjuder ett brett utbud av immunoaffinitetskolonner för olika mykotoxiner till våra analyskit baserat på lateralflow, ELISA och UV-teknik samt för HPLC, GC, LC, GCMS, LCMS.

Standarder och referensmaterial

Vi erbjuder internationellt etablerade standarder och referensmaterial för kvalitetssäkring av ert laboratoriearbete med avseende på fumonisin.   

Kontakta oss för mer information.

ridaquick scan
RIDA®QUICK SCAN det mobila laboratoriet för RIDA®QUICK Fumonisin RQS.
FÖRDELAR
+ Snabbare resultat
+ Lätt att använda
+ En komplett lösning