round

Citrinin

Mykotoxinet citrinin bildas av mögelsvamparna Aspergillus, Penicillium och Monascus. Eftersom dessa svampar producerar citrinin och/eller ochratoxin A är det mycket vanligt att mykotoxinerna förekommer samtidigt.

Vi har metoder för effektiv analys av citrin.

RIDASCREEN®FAST Citrin

Eexempel kitLISA-test:

  • kvantitativ analys av citrinin i spannmål och foder,

  • känsligt, detektionsgräns 15 ppb (µg/kg),

  • snabbt, 25 minuters inkubation. 

Kontakta oss för mer information.