round

Valnöt

valnot
SureFood® ALLERGEN Walnut
  • kvalitativ analys av DNA från valnöt,

  • känslig, < 5 DNA-kopior / 10 ppm beroende på provmatris, processbehandling, DNA-beredning, DNA-innehåll.

bioavid Lateral Flow Walnut

Lateralflow-tester:

  • kvalitativ testmetod för omgivningsprover  och livsmedel,

  • känslig, detektionsgräns 10 µg torkat prov på ytor 
    och 10 ppm (mg/kg) i livsmedel,

  • snabb, endast 10 minuters inkubation.

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.