round

Selleri

selleri

Vi har analysmetoder för effektiv kontroll av selleri.

SureFood® ALLERGEN Celery

PCR-teknik:

  • kvalitativ analys av DNA från selleri,

  • känsligt, < 5 DNA-kopior / < 10 ppm beroende på provmatris, processbehandling, DNA-beredning, DNA-innehåll.

SureFood® ALLERGEN QUANT Celery

PCR-teknik:

  • kvantitativ analys av DNA från selleri,

  • känsligt, ≤ 0,4 ppm beroende på provmatris,  processbehandling, DNA-beredning, DNA-innehåll.

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.