round

Pistage

snabbanalys pistage

Rester av pistagenöt i livsmedel kan framkalla hyperkänslighet hos känsliga personer. Det är därför viktigt att produktionsutrustning är ren från rester av pistage för att undvika allergiska reaktioner bland konsumenter.

FOOD DIAGNOSTICS har flera snabba analysmetoder för effektiv kontroll av pistagerester i produktionslinjer och i livsmedel.

bioavid Lateral Flow Pistachio

Lateralflow-tester:

  • kvalitativ testmetod för omgivningsprover
    och livsmedel,

  • känslig, detektionsgräns 10 µg torkat prov på ytor och 1 ppm (mg/kg) i livsmedel,

  • snabb, endast 10 minuters inkubation,

  • enkel att använda.

SureFood® ALLERGEN Pistachio

PCR-teknik:

  • kvalitativ analysmetod med realtids-PCR för analys av pistagenöt,

  • känsligt, ≤ 5 DNA-kopior / 10 ppm beroende på provmatris, processbehandling, DNA-beredning, DNA-innehåll.

SureFood® ALLERGEN QUANT Pistachio

PCR-teknik:

  • kvantitativ analysmetod av mängden pistage-DNA,

  • känslig, detektionsgräns 0,4 ppm beroende på provmatris, processbehandling, DNA-beredning, DNA-innehåll. 

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.