round

Mandel

snabbanalys mandel

Mandel är en av de mest populära nötterna världen över och finns i många livsmedel. Bara ett par milligram mandel kan räcka för att allergiska personer utvecklar symtom från hudreaktioner till anafylaktisk chock. Eftersom det inte finns botemedel för mandelallergi är det extremt viktigt för allergiker att undvika mandel. Mandel skall redovisas på innehållsförteckningen i livsmedelsprodukter.

FOOD DIAGNOSTIC erbjuder flera effektiva metoder för kontroll av mandel i livsmedel och i produktionsmiljö.

bioavid Lateral Flow Almond

Lateralflow-tester:

  • kvalitativ testmetod för omgivningsprover  och livsmedel,

  • känslig, detektionsgräns 10 µg torkat prov på ytor 
    och 1 ppm (mg/kg) i livsmedel,

  • snabb, endast 10 minuters inkubation.

RIDASCREEN®FAST Mandel / Almond

ELISA-kit:

  • kvantitativ analysmetod för analys av mandel i livsmedel,

  • känslig, detektionsgräns 1,7 ppm (mg/kg),

  • snabb, 30 minuters inkubation.

SureFood® ALLERGEN Almond

PCR-teknik:

  • kvalitativ analysmetod för mandel DNA,

  • känslig, detektionsgräns < 5 DNA kopior / 10 ppm (mg/kg) beroende på provmatris, processbehandling, DNA-beredning, DNA-innehåll.

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.