round

Lupin

lupin - analysmetoder för kontroll av lupin

Lupiner som tillhör baljväxterna inkluderar flera hundra olika arter och är släkt med med jordnötter, sojabönor, ärtor, bönor, linser och kikärter.
Lupinfrön används för framställning av lupinmjöl som används i flera olika produkter som pasta, bröd, bakverk, kakor och kex. Lupinmjöl är en vanlig ingrediens i glutenfria produkter.

Lupin och produkter därav kan orsaka allergiska reaktioner och anafylaktisk chock vid förtäring eller inandning. Enligt LIVSFS 2004:27 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel, skall lupin och produkter därav alltid deklareras i ingrediensförteckning.

Det har rapporterats om anafylaktisk chock av mycket små mängder lupin. FOOD DIAGNOSTIC har analysmetoder för kontroll av lupin i småmängder.

RIDASCREEN®FAST Lupine

ELISA-kit:

  • kvantitativ analysmetod för lupinprotein i drycker som juice, vin, öl och livsmedel som köttprodukter,
    bak-mixer till kakor och bröd, bakade produkter, pasta, choklad, mjölkprodukter och glass mm,

  • känslig, detektionsgräns 0,6 ppm (mg/kg) lupine protein,

  • snabb, 30 min inkubation,

  • enkel att använda.

SureFood® ALLERGEN Lupin

PCR-teknik:

  • realtids-PCR för kvalitativ analys av lupin-DNA,

  • detektionsgräns ≤ 5 DNA copies / 10 ppm beroende på  beroende på provmatris, processbehandling, DNA-beredning, DNA-innehåll.

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.