round

Kasein

allergenanalys kasein

Komjölk innehåller ca 3,2% protein, varav ca 10% Beta-Lactoglobulin och 80% kasein. Beta-Lactoglobulin är en av de allvarligaste allergenerna för barn och kasein är mer betydelsefull för allergiker i vuxen ålder.

Symtom på mjölkproteinallergi yttrar sig som kräkningar, ont i magen och diarré, men kan också ge hudreaktioner. Vid mjölkallergi kan även astma förekomma. Svåra anafylaktiska reaktioner, till och med dödsfall, har rapporterats vid intag av små mängder mjölk.

Mjölk och mjölkprodukter förekommer naturligt, som tillsatser eller som restämnen i mat och dryck. Enligt EU direktiv 2003/89/EG skall mjölk deklareras på alla ingrediensförteckningar. 

FOOD DIAGNOSTICS har ELISA-kit för kvantitativ analys av kasein till relevanta gränsvärden i olika livsmedel.

RIDASCREEN®FAST Casein

ELISA-kit:

  • kvantitativ analys av kasein i livsmedel som glass, choklad, bakade produkter, kakor, brödmixer, korv,
    drycker, vin,

  • känslig metod med låg detektionsgräns
    för glass, choklad, drycker, vin: 0,24 ppm (mg/kg) kasein   
    för nakade produkter, kakor, brödmix, korv: 1.36 mg/kg (ppm),

  • snabb, 30 minuters inkubation.

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.