round

Histamin

snabbmetoder histamin

Vissa bakterier i proteinrika livsmedel som fisk, ost, kött, samt vin och öl, bryter ned histidin till histamin. Mängden histamin beror på specifik bakterie, temperatur, tid och kan överstiga 1000 ppm (mg/kg) i livsmedel som förvarats eller tillrätts dåligt. Histaminförgiftning ger akut insjuknande i magsmärtor, kräkningar och diarré. Fisk med höga halter histamin föknippas med scrombotoxisk förgiftning. Höga histamin halter har påvisats framförallt i makrill och tonfisk. Fisk av god kvalitet har <10 ppm histamin, varför gränsvärden har satts till 100 mg/kg och i vissa länder till 50 mg/kg histamin i fisk. Schweiz har satt gränsvärde till 10 mg/l histamin i vin.

Vi har flera analysmetoder för snabb och effektiv kontroll av histamin i livsmedel.

RIDA®QUICK Histamin

Lateralflow-tester:

  • kvantitativ analys av histamin i färsk fisk och fiskmjöl,

  • detektionsgräns 20 ppm (mg/kg) i färsk fisk och 125 ppm i fiskmjöl,

  • snabb, bara 10 min inkubation.

RIDASCREEN® Histamin

ELISA-kit:

  • för kvantitativ analys av histamin i i vitt/rött/mousserande vin, mjölk, ost, färsk fisk, konserverad fisk, fiskmjöl,

  • känslig metod med detektionsgräns från 250 ppb (μg/kg) beroende på livsmedel.

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.