round

Fisk

Fiskallergi är mycket vanligt i länder med hög fiskkonsumtion. Den uppträder i regel under tidig barnålder och blir oftast bestående livet ut. I många livsmedel är fiskinnehållet uppenbart, men det finns även i livsmedel där det kanske inte förväntas, t.ex. i leverpastejer och Worchestersås. Innehåll av fisk måste alltid deklareras på innehållsförpackningar. För kontrollen av fisk erbjuder vi en mycket känslig metod som förenklar kontrollen.

SureFood® ALLERGEN Fish allergentest
SureFood® ALLERGEN Fish 

PCR- teknik:

  • kvalitativ analysmetod med realtids-PCR för analys av fisk,

  • känsligt, ≤ 5 DNA-kopior / 10 ppm beroende på provmatris, processbehandling, DNA-beredning, DNA-innehåll.

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.