round

Beta-Lactoglobulin

ELISA-kit för analys av Beta-Lactoglobulin

Komjölk innehåller ca 3,2% protein, varav ca 10% Beta-Lactoglobulin och 80% kasein. Beta-Lactoglobulin är en av de allvarligaste allergenerna för barn och kasein är mer betydelsefull för allergiker i vuxen ålder. Beta-Lactoglobulin kan inducera allergiska reaktioner i spädbarnsålder. Det finns olika uppgifter om hur vanligt allergi mot komjölk är. Uppgifter tyder på att mellan 0,5 till 7,5 procent av barnen drabbas av mjölkallergi.

Symtom på mjölkproteinallergi yttrar sig som kräkningar, ont i magen och diarré, men kan också ge hudreaktioner. Vid mjölkallergi kan även astma förekomma. Svåra anafylaktiska reaktioner, till och med dödsfall, har rapporterats vid intag av små mängder mjölk.

Mjölk och mjölkprodukter förekommer naturligt, som tillsatser eller som restämnen i mat och dryck. Enligt EU direktiv 2003/89/EG skall mjölk deklareras på alla ingrediensförteckningar.

FOOD DIAGNOSTICS har ELISA-kit för kvantitativ analys av Beta-Lactoglobulin till relevanta gränsvärden i olika livsmedel.

RIDASCREEN® β-Lactoglobulin
  • kvantitativ analysmetod för naturligt och processat β-lactoglobulin i hydroliserade
    mjölkersättningsprodukter inklusive hypoallergena barnmatsprodukter,

  • känsligt, detektionsgräns 0,115 ppm (mg/kg) β-lactoglobulin,

  • enkelt att använda.

RIDASCREEN®FAST β-Lactoglobulin
  • kvantitativ analysmetod för naturligt och processat β-lactoglobulin i vassle, mjölk och produkter med mjölkprotein,

  • känsligt, detektionsgräns 0,19 ppm (mg/kg) β-lactoglobulin,

  • metoden ger inga korsreaktioner med kasein, lactalbumin, lactoferrin eller ovalbumin,

  • snabb, 30 minuters inkubation.

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.