round

SwabSURE ListeriaP

swabsure listeria

SwabSURE ListeriaP är ett test avsedd för direkt detektion av patogena Listeria monocytogenes och Listeria ivanovii, i omgivningsprover från ytor i kontakt med livsmedel eller andra produktionsytor.

Testet använder en enkel färgförändring för resultatavläsning och inkluderar förfuktade svabbar med neutraliserande buffer.

Urskiljer patogena och icke-patogena Listeria

SwabSURE ListeriaP skiljer enkelt mellan patogena Listeria (L. monocytogenes och L.ivanovii) och icke-patogena L. innocua genom testets speciella substratteknik. Metoden hämmar även andra mikroorganismer i bakgrunden  såsom Bacillus spp., Enterococcus spp., Micrococcus spp. och Gram negativa organismer som Klebsiella spp. och E. coli.

Validerad

SwabSURE ListeriaP har validerats av Campden BRI.

Förpackningsstorlek: 81 test i varje kit.

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.

Fördelar

  • Detekterar patogener; L.monocytogenes, L.ivanovii (1cfu)
  • Enkel avläsning
  • Campden BRI-validerad
  • Allt-i-ett, behövs bara en liten inkubator (37°C)
  • Resultat 24-48h

Filmen från våra danska kollegor visar hur man använder SwabSure ListeriaP.