round

Proteinkontroll

FLASH® Rapid Proteinkontroll

FLASH® är ett heltäckande proteintest som snabbt upptäcker proteinrester och potentiella allergener på ytor. Regelbunden användning av FLASH® som en del av HACCP, minskar risken för kontaminering av allergenfria livsmedel och möjligheterna för generell biologisk kontaminering. Varje FLASH® provtagningsenhet har två känslighetsnivåer; 20 µg för tester i rumstemperatur och 3 µg för inkubationstester. FLASH® är ett snabbt och enkelt test som visar godkänt/ej godkänt med tydliga färger. Med FLASH® som komplement till specifik allergentestning och ATP-kontroll får du ett bra och flexibelt HACCP-program. Vi erbjuder även specifika allergentester för såväl lab- som produktionsmiljö. ATP-kontroll är ett effektivt sätt att kontrollera hygienen, men det avslöjar inte alltid proteinrester. Det gör däremot FLASH®.

›› Läs mer om FLASH® Rapid Proteinkontrolln

Clean Card
card

Ett snabb och enkelt proteintest där testresultat fås inom en minut. Istället för svabbprov används impregnerade kort som dras över en fuktad yta.

›› Läs mer om Clean Card