round

Hygicult® TPC

Hygicult® TPC används för att detektera totalantal aeroba bakterier. Tryckplattan är täckt med PCA agar på båda sidor och har en total yta på 19 cm², 9.6 cm² på varje sida. Agar innehåller också Lecithin och tween för att neutralisera resterande biocider och rester av rengöringsmedel. Agarn är konvex för att bästa möjliga kontakt med ytan ska uppstå.

Så enkelt är det
hygicult method

Med Hygicult® agarplattor gör du enkelt och effektivt dina egna hygienkontroller av rengjorda arbetsytor.

Provtagningen görs lätt genom att du trycker plattan mot arbetsytan. Proverna sätts sedan in i ett värmeskåp i 30°C. Resultatet får du efter 2 dygn och kan lätt läsas av.

Vill man göra inkubationen enbart i rumstemperatur 20-25° krävs 3 dygn.

Etablerad metod

Hygicult® TPC är accepterad av Livsmedelsverket för både egenkontroll och offentlig kontroll. Metoden används idag i hela världen. Tillverkningen är certifierad enligt ISO 9000. Hygicult® TPC är validerad och publicerad av AOACI (Association of Official Analytical Chemists International.

Gränsvärden Hygicult TPC

Riktvärden för livsmedelshygien är följande:

  • 0 - 15 kolonier (cfu) på båda sidor tillsammans; Godkänd rengöring

  • 15 - 45 kolonier (cfu) på båda sidor tillsammans; Bristfällig rengöring

  • > 45 kolonier (cfu) på båda sidor tillsammans; Underkänd rengöring (> 5 cfu/cm²)

Ovanstående gäller alla ytor i direkt kontakt med livsmedel.

Gränsvärdet för infektionskontroll inom vård och omsorg (tagytor i toaletter, vårdrum etc.) är 2.5 cfu/cm² vilket motsvarar 24 kolonier per sida.

Hållbarhet
  • Skall förvaras i rumstemperatur utan drag, 21-25°C

  • Hållbarhet från vårt lager 2-4 månader
    (datum anges på förpackning och provbehållaren)

Tillbehör

Cultura M är ett litet, hållbart och pålitligt värmeskåp som passar för inkubation av Hygicult tryckplattor. Med värmeskåpet får du snabbare och säkrare resultat.

Alternativet till att använda värmeskåp är att odla vid förhöjd rumstemperatur t.ex. ovanpå ett kylskåp i ca 2-5 dagar.

Mer information och beställa

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.

hygiculttpc
Hygicult® TPC, 10 st./fp.

FÖRDELAR

+ enkel att använda, hantera och tolka

+ kan utföras direkt i produktionen, provet behöver inte transporteras

+ kräver ingen extrautrustning

+ förvaring i rumstemperatur

+ hög kvalitet