round

Snabba rengöringskontroller med ATP-mätare

Med våra handhållna ATP-mätare och multiinstrument MVP ICON kan du kontrollera rengöringen på några sekunder. Metoden bygger på ljusmätningar med hjälp av eldflugans enzym och reaktionen kallas för ATP-bioluminiscens.

Hur fungerar en ATP-mätare?

Provtagningen är enkel och sker med hjälp av en förfuktad ATP-svabb. Det flytande enzymet aktiveras och provet mäts i ATP-mätaren. Resultat kan avläsas efter 15 sekunder på skärmen eller laddas upp till en PC för vidare datahantering.

ATP-mätare är överlägsna traditionella rengöringskontroller med tryckplattor och är en etablerad teknik. ATP-mätare gör egenkontrollen enklare, effektivare och dessutom mer engagerande för personalen. Systemet ger omedelbar feedback och hjälper till att undanröja hygienrisker.

Mer än en ATP-mätare

Med MVP ICON mäter du förutom ATP även pH, temperatur, konduktivitet och koncentration. Instrumentet är kompatibelt med HAACP-program och ett kraftfullt verktyg i ditt kvalitetsarbete.

MVP ICON är lätt att jobba med – den användarvänliga pekskärmen kan hanteras med handskar, du kan lägga in egna testplaner och resultaten är tydligt färgkodade i rött, gult eller grönt. Med retest-funktionen kan du enkelt kontrollera om underkända ytor rengjorts igen och tack vare randomisering testas alla kritiska ställen likvärdigt utan systematiska testfel.

  • Användarvänlig

  • Tydliga symboler

  • Multifunktioner

MVP Icon - ATP-mätarnas smartphone

På 15 sekunder talar ATP-mätaren och multiinstrumentet MVP ICON om ifall en rengjord yta verkligen är tillräckligt ren för livsmedelsproduktion eller om något måste åtgärdas ytterligare.Support ingår

Vid köp av våra ATP-system ingår alltid programvara, skyddsväska, kalibreringsintyg och teknisk support så att du snabbt kommer igång. Vi erbjuder även formella certifieringskurser för att säkerställa rätt användning av ATP-metoden.

Mer information

Kontakta oss på 031 - 335 13 62 eller info@food-diagnostics.se för mer information eller en demo ute i din verksamhet.


FAKTA OM ATP

ATP står för adenosintrifosfat och är cellernas energibärare. ATP förekommer i allt från bakterier, mögel till växter, djur och livsmedel. Detta gör den lämplig som indikator-molekyl för renlighet. Ju högre ATP-värde desto mera smuts. Reaktionen förekommer hos eldflugor i naturen.

5000:- inbytesrabatt

När du byter ut din gamla ATP-mätare mot MVP ICON.

Ordinarie pris 19.900 kr du betalar 14.900 kr

Beställning och mer information

info@food-diagnostics.se

031-335 13 62