round

Mikrobiologikurs för livsmedelsinspektörer

Är du inspektör och behöver fräscha upp dina kunskaper om mikroorganismer? Vet du hur en livsmedelsanalys går till? Vad är egentligen skillnaden på koliformer, Enterobacteriaceae och E.coli? Hur sprider sig bakterier och när kan de tillväxa? Kursen hålls i samarbete med SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) i Göteborg.

Syfte

Kursen ger deltagarna en förbättrad kunskap om förekomsten av mikroorganismer i olika produkter och miljöer, vilka analyser som är viktiga för en specifik produkt och varför samt vad som ligger bakom analyssvaren och hur man tolkar dem.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som livsmedelsinspektör eller liknande.

Innehåll
  • Grundläggande livsmedelsmikrobiologi

  • Mikrobiologisk livsmedelsanalys

  • Vägledning till livsmedelsprovtagning

  • Spridningsvägar

  • Hygienprovtagning av ytor och luft

Tid/plats

SIK/FOOD DIAGNOSTICS, Göteborg den 11 september 2014. Kursen startar kl 9.00 och avslutas kl 16.30. Karta med vägbeskrivning finns här. Kursen kan även efter önskemål ordnas vid överenskommet datum på annan ort.

Föreläsare
  • Klara Båth och Marie Blomqvist, SIK

  • Hanna Tidblom, Food Diagnostics

Pris

2 900 kr exkl. moms. I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial.
Anmälan Senast den 1 september 2014. Anmäl till kurs@sik.se. Anmälan är bindande.

Övrigt

Vid praktiska frågor kontakta Carina Björsgård, SIK tel: 010-516 66 24, carina.bjorsgard@sik.se. Vid frågor som rör utbildningens innehåll kontakta: Klara Båth, tel: 010-516 6689, klara.bath@sik.se

Ladda hem kursblad pdf.

Läs om tester för livsmedelsinspektörer

hanna

Hanna Tidblom är produktchef på Food Diagnostics AB inom mikrobiologi och erfaren analysmetodexpert.