round

Hygienstandard DS 2451-10 på svenska

stad

Ökningen av resistenta bakterier inom sjukvården
har bekräftat betydelsen av en hög städkvalitet i
kampen mot vårdrelaterade infektioner.

Den danska hygienstandarden DS 2451-10 (Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården - Del 10: Krav på städning) finns nu översatt till svenska och kan laddas hem från DS webshop. Standarden beskriver krav på städning för att förebygga vårdrelaterade infektioner och är normativ till Nordisk Städstandard, SS 627801:2012 (tidigare INSTA 800).

Objektiva ATP-mätningar

Risken för smittspridning orsakad av osynliga föroreningar kan inte hanteras genom enbart visuella städinspektioner. Den nya översatta hygienstandarden har därför faställt objektiva kontroller genom ATP-mätning samt mikrobiologiska testmetoder. De nya mätmetoderna ingår som informationsbilagor med absoluta ATP-gränsvärden. Dessa kan räknas om till mätutrustningens relativa skala (se tabell 1).

Standarden omfattar principer för städning och kvalitetskontroll och vänder sig till alla sektorer i samhället med behov av hygienstädning, t.ex. sjukhus, vårdhem, patienthotell, vårdcentraler och tandläkarmottagningar, leverantörer av städtjänster och utrustning samt medicinteknik.

 

Tabell 1: ATP-gränsvärden för kritiska kontrollpunkter enligt DS 2451-10. Gränsvärdena är omräknade till relativa ljusenheter för SystemSURE Plus/Ultrasnap i vilken 1 femtomol ATP = 1 RLU.

 

Godkänd

Godkänd med anmärkning

Ej godkänd (åtgärd krävs)

Hygiennivå 5

Speciellt renhetskrävande ytor t.ex. operationssal m.m.

0-25 RLU

26-50 RLU

> 50 RLU

Hygiennivå 4 & 3

Patientrelaterade ytor t.ex. toalett, vårdrum m.m.

0-50 RLU

51-100 RLU

> 100 RLU

 

ds
Hygienstandarden DS 2451-10 finns att köpa och ladda ner på DS webshop (pris DKK 543,00).