round

Vad våra kunder tycker

Under årens lopp har vi skaffat oss många värdefulla referenser inom livsmedelsanalys och livsmedelsbranschen. För att du lättare skall få en uppfattning av vad vi kan göra så har vi valt ut några typexempel från några av våra största kundkategorier inom produktområdet hygienkontroll.

Livsmedelsindustri

Susanne Persson, kvalitetsansvarig på Scan AB i Örebro:
Det är ett enkelt och snabbt instrument. Det bästa är att man snabbt kan åtgärda ett underkänt prov, innan man börjar producera. Vi använder det också i rent utbildningssyfte för att visa hur viktigt det är med korrekt handtvätt!

Eva Weigl, kvalitetsansvarig på Kavli i Stockholm:
Det bästa med ATP instrumentet SystemSURE och svabbarna Ultrasnap från FOOD DIAGNOSTICS är att vi får ett svar på 15 sekunder om våra rengöringsrutiner fungerar.
Det är också en mycket enkel metod som de flesta lär sig snabbt. Positivt var också att vi fick en bra utbildning när vi köpte utrustningen och att vi även efteråt får kostnadsfri hjälp när vi önskar!

Livsmedelskonsult

Maria Malek, Livsmedelstekniker, Anticimex AB:
Det positiva med SystemSure Plus är att vi får resultatet direkt! Detta är pedagogiskt gentemot våra kunder då de kan åtgärda sina rengöringsbrister omedelbart vilket uppskattas av dem.Metoden underlättar även för oss tidsmässigt i vårt arbete. Vi på Anticimex kommer definitivt att fortsätta använda oss av denna typ av rengöringskontroll. FOOD DIAGNOSTICS är en mycket bra samarbetspartner.

Anne på Inspectera i Västerås:
Hej!

Det bästa är så klart dialogen med kunden som blir så mycket bättre, kontrollen blir verklighetsförankrad och jag kan lättare förklara och hjälpa kunden till ett bättre arbetssätt som då blir både säkrare och mer effektivt.

Kontrollmyndighet

Jan-Eric Bäck, Livsmedelsinspektör Öckerö Kommun, ordförande i Yrkesföreningen Miljö och Hälsa:
SystemSURE mätaren är ett mycket bra instrument som på ett snabbt och pedagogiskt sätt förklarar om ytor är rena eller smutsiga. Vi får direkt svar på om rengörningsrutiner fungerar och kan på plats informera och besluta om brister påträffas. Men det kan även vara ett kvitto för verksamheten att de gör ett bra jobb.

Kjell-Arne Nilsson, Livsmedelsinspektör Eslövs Kommun:
Vi har använt SystemSURE sedan 2008 och mitt arbete har blivit mycket enklare och intressantare. Tidigare använde vi tryckplattor och inkuberade proverna själva, vilket både tog vår tid och arbete i anspråk. Dessutom tog det ett par dagar innan vi fick resultatet som vi kunde komma tillbaka till livsmedelsverksamheten och diskutera resultatet. Nu är vi mycket mer proffsiga och får omedelbart en bra dialog med ansvarig på verksamheten.
SystemSURE ger ett snabbt, enkelt och pedagogiskt svar på hur bra verksamhetens egenkontrollprogram avseende rengöringen fungerar. I vår "inspektörsportfölj" finns också en termometer och digitalkamera.
Läs om rengöringskontrollen I Eslövs kommun.

Birgitta Axelson, Livsmedelsinspektör Vetlanda kommun angående System SURE II ATP instrument:
Att vid inspektion direkt kunna visa på hur effektiv rengöringen är betyder mycket både för inspektören och den verksamhet som kontrolleras. Vi har märkt att det uppskattas att vi har ett instrument som ger ett omedelbart analyssvar. Det snabba svaret åskådliggör resultatet på ett bra och engagerande sätt.

Kök och restaurang

Gudrun Jonasson Vetlanda köket barn- och utbildningsförvaltningen:
Vi använder oss av ATP mätaren och jag tycker den fungerar mycket bra, att personalen ser direkt att det är rent alternativt att man får förändra disk/ städmetoder.